• slider image 119
:::

111年花蓮全縣暨社區全民聯合運動會游泳比賽表現優異

111年花蓮全縣暨社區全民聯合運動會游泳比賽

六忠 梁品芮 榮獲 國小女子組  50仰             第二名

                             100仰            第二名

                             200仰            第二名

                             200M自由式接力  第二名

六忠 梁品艾 榮獲 國小女子組  50蝶             第一名

                             50自             第二名

                             100蝶            第二名

                             200M自由式接力  第二名

六孝 吳恩豪 榮獲 國小男子組  100蝶            第六名

四孝 曾舒蕾 榮獲 國小女子組  100蛙            第三名

                             100自            第二名

                             200M自由式接力  第二名

感謝吳彥奇教以及各位老師用心指導!

學輔處 王若竹 於 2022-11-14 發布,共有 66 人次閱讀
:::

活動相簿(111年以後)

img_1121020校外演講_生命樂章

1121020校外演講_生命樂章

img_1120621畢業典禮學生頒獎照片

1120621畢業典禮學生頒獎照片

升旗頒獎

:::