• slider image 119
:::
公告 陳素瓊 - 教務處 | 2020-11-04 | 人氣:62

109期中評量英語聽音檔當天再公告, 請導師下載,監考老師播放一次!※G3 英語音檔 請監考老師協助第一次考英語的小朋友,了解目前播放第幾大題,感恩!

 •  
  1) 109-1-G3 聽力音檔,請監考老師協助第一次考英語的學生們,確認聽力進行至第幾大題。內容會重複,只播放一次。.mp3
 •  
  2) 109-1-G4聽力音檔.mp3
 •  
  3) 109-1-G5 聽力音檔.mp3
 •  
  4) 109-1-G6 聽力音檔.mp3